Dane techniczne segmentu

 wymiary rzutu poziomego  10,00x14,78 m
 powierzchnia użytkowa  
 - mieszkalna  157,38 m2
 - gospodarcza  31,69 m2
 - razem  189,34 m2
 powierzchnia zabudowy  121,75 m2
 kubatura  855,00 m2
 wysokość budynku  9,78 m
 grupa konstrukcyjna  8

Dane techniczne segmentu skrajnego

 wymiary rzutu poziomego  10,00x14,78 m
 powierzchnia użytkowa  
 - mieszkalna  160,03 m2
 - gospodarcza  31,69 m2
 - razem  191,99 m2
 powierzchnia zabudowy  124,83 m2
 kubatura  868,00 m2
 wysokość budynku  9,78 m
 grupa konstrukcyjna  8

Fundamenty
Ławy fundamentowe betonowe o grubości 30 cm z betonu B-20. Zbrojenie podłużne ław 4D=12; strzemiona D6/300.
Ławy na podłożu z betonu B-7,5 o grubości 10 cm.

Ściany fundamentowe
Ściany fundamentowe z bloczków betonowych pełnych klasy 15,0 MPa na zaprawie marki 8,0 MPa.
Warstwa ocieplenia ze styropianu ekstrudowanego o gr. 0,10m wykonana metodą lekką.

Ściany zewnętrzne
Ściany zewnętrzne murowane z bloczków ceramicznych MAX. Marka zaprawy 5,0 Mpa.
Ocieplenie styropianem gr. FS 15 samogasnącym. Docieplenie w technologii lekkiej mokrej.

1 2 3